محمد رضا تاجر باشی

سوابق آموزشی :

  • برگزاری دوره صفر تا صد فروش بیمه عمر – (20 دوره)
  • کارگاه آموزشی فروش و تیم سازی بر مبنای الگوری جهانی دیسک (5 کارگاه)
  • برگزاری دوره باور فروشندگان حرفه ای (10 دوره)

سوابق شغلی :

  • فروشنده برتر بیمه عمر در سال 1392
  • اولین مدیر فروش بیمه های عمر پاسارگاد در شرق کشور
  • اولین مدیر آموزش بیمه های عمر پاسارگاد در شرق کشور
آقای تاجر باشی