• ریشه های عمیق

درخت های انگور ر ریشه های بسیار عمیقی تا زیر سطح خاک دارند. مواد مغزی کمتری در بالای سطح خاک پیدا می شود، ریشه ها ، زمین را برای یافتن منابع مغذی که گیاه احتیاج دارد به شکل عمیقی می کاود. آن ها آن قدر حفاری می کنند تا منبع زندگی که غذای انگورهای آبدار بالای درخت را می دهد، بیابند.

همین مورد را زمان کشف ارزش های اصلی چشم انداز ما در فرایند مصاحبه در نظر بگیرید. به چیزهای مهم توجه کنید، آن هایی که بیشترین اهمیت را دارند بیابید، هدف شما این است که فراتر از سطح قرار بگیرید و به سمت منبع زندگی حفاری عمیق انجام دهید . آنقدر در مشتری خود فرو روید تا به منابع اصلی و اهداف پر اهمیت برسید .

 

 – – – – – Stephen Kagawa عضو 25 ساله MDRT از کالیفرنیا  – – – – –

مشاور خانواده

من خودم را به جای مشتریان و خانواده آنها می گذارم. اجازه می دهم که مشتریان بدانند که من اینجا هستم تا نه تنها آنها را راهنمایی کنم، بلکه به خانواده های آنها و نیز دوستان نزدیکشان هم کمک کنم.

 

 – – – – – Delia Hui Wong عضو 7 ساله MDRT از سنگاپور – – – – –

 

زمان تماس

من هر 6 ماه یکبار با مشتریانم تماس می گیرم. در این زمان، متوجه می شوم که در طی شش ماه گذشته چه اتفاقاتی برای مشتریان و خانواده هایشان افتاده است.  این امر باعث می شود که من در مورد نیازهایشان هوشیار باشم و کمی هم از این تماس ها برای خودم کسب و کار ایجاد کنم. من این کار را با تمام مشتریان انجام می دهم، مهم نیست که حساب آنها بزرگ یا کوچک است.

 

 – – – – – Heather M. Courneya عضو 19 ساله MDRT از کانادا – – – – –