یکی از کلیدهای موفقیت در توسعه کسب و کار این است که بدانید چه چیزی را بارها و بارها انجام می دهید. به عبارت دیگر عادت های خود را بشناسید.  جولیان . اچ گود جونیور می گوید این دو عادتی بیش از سه دهه به من کمک کرد تا عضو  MDRT  باشم .

ادامه مطلب …